CNC Introduktion

CNC, Computer Numerical Control är ett datorsystem för att styra verkstadsmaskiner i tillverkningsindustrin. Med hjälp av styrsystemet kan man tillverka komplicerade delar på ett enhetligt och automatiskt sätt. Tekniken har med tiden blivit enklare.

Programmen som styr maskinen har blivit billigare och finns gratis varianter. CNC-maskiner kan bearbeta såväl tvådimensionellt som tredimensionellt med hjälp av koordinataxlarVanligen har maskinen tre axlar, (X, Y och Z), men ända upp till 12 koordinataxlar förekommer. CNC-koder är instruktioner för att styra en CNC-maskin. Det finns ett språk där man programmerar i block (rader). Varje block är en instruktion som utförs innan nästa block utförs. Ett block består oftast av ett blocknummer, en rörelseinstruktion koordinater, åtskiljt med mellanrum mellan varje kommando/kod. Blocken kan innehålla mycket mer information. CNC-koder är instruktioner för att styra en CNC-maskin. Programmen för att styra maskinen finns både som kodbaserade där varje rörelse måste skrivas förhand. Det är dock vanligare att det är kommandon som styr maskinen.

Att välja CNC Program och fräs

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *