Distans / Teoretiska uppgifter

tillbaka till rubriken Elev Distansuppgifter eller när slöjd inte kan vara i slöjdsalen. Det finns några betygskriterier som är direkt kopplade till teoretiska kunskaper som du lär dig i samband med att praktiskt arbete men du kan ändå utveckla dessa förmågor genom de uppgifter vi gör här men det kan aldrig motsvara alla kunskapskrav i slöjd. Uppgifterna riktar sig till ÅK7, 8 och 9. KLICKA på uppgiften för PDF