PP_år7

år7 Vi utvecklar förmågan att formge och framställa.

Elevens mål. Eleven skall deltaga i undervisningen, göra vy-ritning, planering, skriva loggbok, utveckla och genomföra uppgiften Mobilställ och Vägghängt, göra utvärdering, detaljer finns i Pedagogisk planering.

Pedagogisk planering Start Byggbeskrivning Flipp film Matris
PP Mobilställ x egen planering x x
PP Material Väggskåp x Väggskåp

Nyckelskåp

Väggskåp Matris Väggskåp

Matris Väggskåp

PP Skölpad skål x x Skölpad skål2  x
PP CNC x x x x
 • Läraren går igenom:
  • Säkerhet i slöjdsalen
  • visar olika inspirationskällor, bilder som inspiration till eget skapande av slöjdföremålet. Sökning på google klicka här
  • har genomgång och fördjupar kunskapen om olika sammanfogningar, sinkning, skruvning, plugg, beslag, (gångjärn) genom förevisning.
  • har genomgång om slöjden i samhället och hur du kan tolka ditt föremåls design utifrån olika estetiska och kulturer uttrycksformer.
  • visar fördjupning om sågning, hyvling, skölpning och ytbehandling och olika trädslag. Klicka på länkarna för filmerna.
  • har undervisning om hållbart skogsbruk, trädets väg till slöjdsalen.