PP_år8

år8 Vi utvecklar förmågan att tolka slöjdföremålets estetiska och kulturella utryck att genom att arbeta med historiska slöjdföremål efter egen formgivning.

Elevens mål. Eleven skall deltaga i undervisningen, göra vy-ritning, planering, skriva loggbok, utveckla och genomföra flera historiska arbetsområden av god kvalité utifrån insats och bedömningskriterier. För detaljer se den pedagogiska planeringen.

PPlanering Start-sida Byggbeskrivning Film Matris
Slöjdhistorik – Slev x Slev/Skål Sleven x
Slöjdhistorik – Lovespoon -åk8 x Lovespoon 

Mall till ex

x x
Trådslöjd – luffarslöjd x x Ljusstake x
Slöjdhistorik-Svep -åk8 x x Svep Svep
Svarvning – vändsvarvning x Fat Skålen x
Mässing – Smycke x x Mässingsmycke x
Mjuklödning – mässingdosa x x Mässingdosan x
 • Läraren går igenom: Säkerhet i slöjdsalen
  • Läraren har genomgång:
  • om slöjdföremålens historik och användning i andra tider, i olika kulturer, gestaltades i bruksföremål som svep och Lovespoon från Keltisk- och Vikinga-taditioner.
  • genomgång hur traditioner gestaltas i slöjdföremål genom bilder, sniderier.
  • genomgång om olika träslag och hantering av verktygen till hur vi idag utvecklar och använder samma föremål.
  • genomgång om de olika teknikerna basningsvepningsnider av lovespoon.
  • genomgång om svarvteknik och dess historia.
  • genomgång om trådslöjd och dess historia.
  • Klicka på tillhörande film. Svep, Lovespoon,