Trådbinderi (Luffarslöjd)

Tillbaka till Metall

Trådslöjd är idag ett bättre namn som talar om att jag gör något slöjdarbete med tråd, metalltråd.

Varför kallas det då Luffarslöjd? Jo förr fanns det människor som gick runt mellan gårdar och i städer utan att ha någon bostad, dessa personer gjorde jobb för mat och husrum även för att tjäna en extra pengar ibland. Dessa personer som oftast var män och kallades Luffare. (Rasmus på luffen är en film som ger en bild av hur det kunde varit att vara luffare). Det var förbjudet att tigga pengar så var det vanligt att luffarna också gjorde enkla redskap och sålde (när de inte ville jobba) eller när de inte kunde finna ett arbete för dagen. Dessa redskap var träredskap så som slevar men vanligt var just hantverk av ståltråd. Det utvecklades till att vara liksom en egen kunskap som bara delades mellan luffare. Materialet var billigt men ett bra arbete med enkla verktyg kunde ge mer än dubbelt betalt.

Tyvärr innehåller denna film ett språkbruk som jag inte står för, skaparen av filmen använder inte detta språkbruk i andra filmer. Filmen visar luffarslöjd på ett mycket bra sätt, ett gammalt hantverk som ofta utfördes av luffare som kanske hade ett annat språkbruk.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *