PP_år6

år6 Vi utvecklar hela arbetsprocessen genom ett gemensamt innehåll för mjuk o hårdslöjd.

Elevens mål. Eleven skall deltaga i undervisningen, följa beskrivning, skriva loggbok utföra föreslagen uppgift, göra utvärdering, bedömningsmatris finns i Pedagogisk planering.

Pedagogisk planering Byggbeskrivning Flipp – Film- Bedömningsmatris
Bricka_Smide Serveringsbricka Brickan Bricka_Smide
Trådbinderi Liten skål Ljusstaken x
Bricka_Smide Hjärta / Krok Kroken Bricka_Smide
CNC ett redskap Tavlan CNC CNC ett redskap
 • Läraren går igenom: Säker i slöjden och vid lämpliga tillfällen
  • håller i genomgång om kunskapskraven för betygsättning i åk6.
  • håller i genomgång om hur du analyserar och värderar din egna arbetsinsats i loggbok, med digitala verktyg och på papper.
  • håller i genomgång om hur du använder lämpliga hantverkstekniker och verktyg för de aktuella projekten.
  • håller i genomgång om återvinning och hållbart skogsbruk se och förklara filmen, Hållbart skogsbruk.
  • håller i genomgång om hur material kan kombineras med digital teknik och bearbetas med CNC fräsning.
  • håller i genomgång om avancerade och fördjupning av trä och metallbearbetning. Läs vidare om sammanfogningar, sågning, hyvling, slipning. 
  • håller i genomgång om metaller och enkel metallbearbetning genom enkel  varmsmide, den som vill får prövar efter säkerhetsgenomgång.