PP_år5

år5 Vi utvecklar förmågan att tolka föremålens estetiska och kulturella uttryck genom att välja och motivera tillvägagångssättet utifrån syfte och kvalité genom snideri, svarvning och metallbearbetning.

Elevens mål. Eleven skall deltaga i undervisningen, göra vy-ritning, planering, skriva loggbok, utveckla och genomföra uppgiften, och göra utvärdering på arbetsuppgiften, detaljer finns i Pedagogisk planering.

Pedagogisk planering Start Byggbeskrivning Flipp film Bedömningsmatris
Formgivning x Slev/Skål Film_Skeden x
Trä o mässing – vilket djur bor i lampetten x Djuret i lampetten Lampett_bygg x x
Svarvning x Äggkopp Film_äggkopp x
Drivning x Metallskål x x
  • Läraren går igenom: Säker i slöjden och vid lämpliga tillfällen
    • har genomgång om slöjdens plats i samhället förr och idag. Hur designen tilltalar oss olika, detta genom att vi tittar på olika föremål, ser flippar och bilder.
    • har genomgång om hur du lär dig att formge träd till bruksföremål. Klicka för att se filmen: Skölpad sked, skölpad skål, Svarvad äggkopp
    • har genomgång om olika typer av formgivning och förevisar skölpning, svarvning och går igenom metaller i slöjden, koppar och mässing, och formgivning av metall med tekniken Drivning och även hur metall bearbetas i olika kulturer.
    • har genomgång om vad en arbetsprocess är, och hur man skriver planeringar och loggbok