PP_år4

år4 Vi utvecklar förmågan att formge och framställa föremål med lämpliga verktyg och hantverkstekniker.

Elevens mål Eleven skall deltaga i undervisningen, göra vy-ritning, planering, skriva loggbok, utveckla och genomföra uppgiften, och göra utvärdering på arbetsuppgiften, detaljer finns i Pedagogisk planering.

Pedagogisk planering Start Byggbeskrivning Flipp film Bedömningsmatris
Planering / Termer x Spik i kvadrat x x
Mätning x Kvadrat Ljusstake x x
Metall x Nyckelring x x
Följa egen beskrivning x Almanacka Film_Almanacka x
Arbetsprocessen x Flaggstången x x
 • Läraren går igenom: Säker i slöjden och vid lämpliga tillfällen
  • har genomgång och arbetar med diagonal, mitten, centrum, mätning
  • har genomgång om olika sammanfogningar, spikning, skruvning, plugg.
  • har genomgång om olika sätt att forma materialet genom sågning, hyvling slipning
  • Har genomgång om hur ytbehandling med färger och mönster ger olika signaler till oss.
  • har genomgång och börjar göra egna planeringar utifrån genomgången.
  • har genomgång om hur vi dokumenterar arbetsprocessen i en loggbok.