Hållbart skogsbruk / Sågverket

tillbaka till trä

I sågverket förädlas timmer (rundvirket) till sågat virke med olika dimensioner och kvaliteter. Målet är att på bästa sätt ta tillvara den råvara som stocken utgör för att kunna bemöta de krav på bräder och plank som kunder och slutanvändare ställer. Stocken förädlas i en serie delprocesser till huvudprodukterna bräder och plank. Hela stocken tas tillvara genom att biprodukterna bark, spån och flis finner sin avsättning som energiråvara och som råvara för skiv- och cellulosaindustrin. Ett modernt medelstort sågverk innehåller delprocesserna: timmerintag, barkning, rotreducering, sågning, råsortering, torkning, justering och sortering, paketering och lagring.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *