Bedömning

Bedömning av elevens arbete sker under arbetet och vid avstämningstillfälle, när uppgiften är klar, ritningar, planeringar och utvärderingar. För varje uppgift finns det en pedagogisk planering där det framgår vad som bedöms i varje enskild uppgift.

Här finner du länkarna till skolverket och till olika matriser.

  • ÅK 1-3, 4, 5 att eleven genomför de föreslagna uppgifterna är lägsta nivå
  • ÅK 6 första betygstillfället.
  • ÅK 7-9, varje termin fram till vt i åk9 ges terminsbetyg, och slutbetyg sist på vårterminen i åk9.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *