SÄKERHET / Salen

Utrustning i en slöjdsal är viktig och av stor betydelse för ett säkert arbete. Jag har sammanställt en lista på vad en slöjdsal kan innehålla. Klicka på INKÖP.

Till slöjdläraren att ha koll på. Checklister och rutiner utgår från AV finns längst ned på sidan.

Säkerhet i slöjdsalen är mycket viktigt för dig och dina kompisar. Syftet med att ha säkerhetsgenomgångar handlar om att förhindra olyckor och tillbud. För att säkerställa detta har vi utbildning och det skrivs upp i klasslistan eller att du gjort testet i ItsLearning, detta görs varje termin.

  • Du som ELEV skall förbereda dig genom att se de filmer som finns här.

Läraren har genomgång vid första slöjdtillfället och vidare vid behov vid de olika momenten.

Säkerhet i Slöjden Lyrfågelskolan

Se även filmen här nedan, det handlar om hantering av säkerhet i salen.

Se filmen här nedan

Filmen är till er alla och visar mer än bara själva arbetsprocessen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *