PP_år9

ÅK9 Terminsplanering klicka

Elevens mål. Eleven använder tidigare kunskap i projekten, visar kunskap och utvecklar förmågorna i slöjd.

 • Eleven skall deltaga i undervisningen,
 • göra vy-ritning,
 • planering,
 • skriva loggbok,
 • utveckla och genomföra arbetsområdet med kvalite, och
 • göra utvärdering på arbetsuppgiften, detlajer finns i Pedagogisk planering.

Dessa uppgifter kommer vi att göra, det finns stort utrymme för egna tankar och formgivning. Vissa av arbetsområdena går att byta ut mot något helt eget.

 • Pedagogisk planering – Fågleholk, visa dina talanger, designa något annorlunda, utsmyckat och som utgår från någon inspiration du har hittat på nätet eller fått av läraren. Klicka för idéer
  • Arbetsuppgiften: Fågelholken, Klicka här
 • Pedagogisk planering – Pall efter ritning, du får ändar mått med då måste du göra det innan du börjar arbeta
  • Arbetsuppgiften: Ritningen, Klicka här
 • Pedagogisk planering
  • Tacospade, Klicka och Se filmen
  • Salladsbestick 
  • Arbetsuppgiften: Salladsbestick,  Klicka här, Se beskrivning
 • Pedagogisk planering – Metall
  • Mässing Smycke
  • mässing Burk, se filmer klicka på rubriken. Byggbeskrivning klicka här
  • Smide krok, se filmen klicka på rubriken
 • Svarvat
  • handtag till Pizzaslicer
 • Sommarpall
  • Extra jobb
Pedagogisk planering Uppgift     Bedömningsmatris
Formge och framställa i olika material utifrån instruktioner.  Fågelholk

Pall

x
Använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Fågelholk

Pall

Salladsbestick

Tacospade

x
Utifrån kvalités- och miljöaspekter gör eleven enkla val. Dosa

Svarvning skål

x
Bidra till att utveckla idéer från inspirationsmaterial.

 

Fågelholk

Pall

Tacospade

x
 • Läraren går igenom: Säkerhet i slöjdsalen
  • Läraren håller genomgång om avancerade tekniker och ger fördjupad kunskap om olika hantverkstekniker och formgivning av föremål. smide, sammanfogning, metallarbete, svarvning.
  • Läraren går igenom bedömningskriterierna, viktigt att olika arbetsområden utvecklar olika förmågor och behandlar således olika bedömningskriterier.
  • Läraren kan med fördel använda denna MATRIS skolverkets text men med tabell så det är överskådligt vad eleven behöver utveckla