Tolka svepet

tillbaka Spel och teoriuppgifter

Denna uppgiften sätter tre olika betygskriterier i fokus och uppgiften blir bedömd.

UPPGIFT att göra

Du skall genom egna undersökningar forska och besvara följande frågor. Uppgiften är utifrån betygskriteriet längst ner på sidan.

Du kan välja att besvara frågorna i löpande text eller varje fråga var för sig.

De äldsta bevarade svepaskarna i norden finns på Vikingamuseet i Oslo. Världens äldsta svepaskar har man funnit i pyramidernas gravar, det betyder att tekniken för att tillverka svep är säkert 4000 år gammal, kanske äldre.

För att besvara frågorna ger jag förslag på sökord på Google. Använd gärna bild på svep du ser som du gillar..

 1. Varför tror du man började tillverka svepaskar och svepskrin?
 2. Vad var det man ville förvara i dem? … såklart olika saker men fundera lite…
 3. Hur kunde svepaskarna vara sammanfogade, innan man som vi kunde limma samman dem? Ge olika förslag och beskriv teknikerna.
 4. Vilka var orsakerna till valet av materialet till svepasken för 1000år sedan, tror du?
 5. Titta på en bild av ett gammalt svep lägg in en bild. Beskriv designen och formgivningen vad tilltalar dig, vad är snyggt och varför, vad är det i den designen som du tycker om och hur tilltalat det till dig

Idag då?

 • Vi i slöjdsalen tar vi ett ett färdigt tunt träfaner från sågverket som värmebehandlas och sveps runt en form och vi kallar det för svep men det finns även Svepask och flera namn.​
 1. Det finns olika svep, här är några uppräknade, använd länk eller sök själv och gör en kort beskrivning vad som kännetecknar den aktuella. Lägg gärna in en bild och gör beskrivningen  i text.
 • Svep:
 • Svepask:
 • Äska:
 • Svepkorg:
 • Svepkista:
 1. Varför tror du att det fortfarande finns nytillverkade svep att köpa? Vad kostar ett nytillverkat svep att köpa?

Ditt svep beskriv din design tolka

 1. Vilket material har du valt och varför?
 2. Vad gör ditt svep unikt?  lock hur tänkte du när du designar ditt med andra svep?
 3. Tolka, beskriv och jämför hur ett nygjort svep är inspirerat av ett gammalt?
 4. Symboler, kommer dit svep innehålla någon symbol, ritad, inbränd, utskuren, vilken och varför?

Förmåga och kunskapskrav för uppgiften

analysera o värdera arbetsprocesser o resultat m slöjdspecifika begrepp, tolka slöjdföremåls estetiska o kulturella uttryck.
beskriver hur utvecklad förmågan att utv är. Kvalitén på analysen o begreppen i utv. kvalitén på resonemanget, ett steg flera steg, detaljer helhet
Enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp o visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet. Tolka uttryck med enkla kopplingar till egna erfarenheter, trender och traditioner i olika kulturer

Sökord som kan hjälpa dig

Svep

Svepask

Äska

Svepkorg

Svepkista

Svepask history

http://web.comhem.se/~u98400668/kultur/slojd-o-hantverk.html

http://www.sweetpea-cottage.com/Tine%20Page/Tine%20Home%20Page.html

http://www.jarvsotrahantverk.se/produkt-kategori/svepaskar/